ג'נג סאניץ'

מידע כללי
ספרים
מאמרים

Coordinator of the Kurdish Studies Forum and member of the Middle Eastern Network Analysis Desk. Additionally, Ceng is co-editor of Turkeyscope, along with Hay Eytan Cohen Yanarocak.