האימפריות מכות שנית: טורקיה ואיראן בקרב על ההגמוניה (מידה)

תאריך

המשטרים הערביים הקורסים הותירו אחריהם ואקום אותו מנסה כל אחד מהצדדים למלא, הפותח בפני ישראל מגוון הזדמנויות חדשות.