תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי


A Jewish girl and an Arab girl together. Illustrative.

תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי נוסדה בשנת 2004 על ידי קרן קונרד אדנאואר מגרמניה ואוניברסיטת תל-אביב וכחלק ממרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה. היא מהווה המשך והרחבה של התכנית לחקר הפוליטיקה הערבית בישראל שהוקמה על ידי קרן אדנאואר ואוניברסיטת תל־אביב בשנת 1995.

ייעודה של התכנית הוא להעמיק את הידע וההבנה של יחסי יהודים-ערבים בישראל באמצעות כינוסים, הרצאות לקהל הרחב וסדנאות, וכן באמצעות מחקר, פרסומים ותיעוד. כחלק ממאמץ זה, התכנית מפרסמתאת רבעון לענייני החברה הערבית בישראל, ביאן

ד"ר איתמר רדאי הוא המנהל האקדמי של תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.

מר אריק רודניצקי מכהן כמנהל פרויקטים של תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי. 
 

Activities of the KAP